שבוע הניקיון האישי - סחר זחאלקה מסארוה


تاريخ: 10-03-2019
  
كاتب : סחר סחאקה
  

 


כיתות: 
ג2, ד2, ה2, ה3, ו2
 

בשבוע הזה (כלומר: מתאריך 10.3.2019 עד 16.3.2019) לומדים את נושא הניקיון האישי בשפה העברית ומיישמים את מה שלומדים עד אשר השמירה על הניקיון האישי הופכת לאורח חיים. 

 

כל תלמיד ימלא את הטבלה כל יום לפי מה שיישם אחרי השיעור בשפה העברית.

 


המורה: סחר זחאלקה- מסארוה

Powered by Sadel Technologies Ltd